Category Archives: Phim Truyện

[Luận Tam Quốc] Tập 2- Triệu Vân- Triệu Tử Long- Vị mãnh tướng cả đời chỉ bại một lần

Triệu Vân- Triệu Tử Long

Triệu Vân- Triệu Tử Long- Vị danh tướng cả đời chỉ bại một lần. Trong chính sử ông được vô số người sùng bái. Được người đời sau tôn thành “thần của thần”. Nhưng trong thời đại mà ông sống lại được ít người biết đến. Không được chủ công của mình trọng dụng. Ông […]

[Luận Tam Quốc]- Phượng Sồ- Bàng Thống- Cuộc đời một mưu sĩ đại tài

Có được “Ngọa Long” hoặc “Phượng Sồ” sẽ có được cả thiên hạ, vậy tại sao Lưu Bị có được cả 2 nhưng đến cuối đời vẫn hối tiếc. Phượng sồ cả đời chỉ có một trận đánh nhưng 1 trận đã thành danh, không phân cao thấp với Ngọa Long tiên sinh. – “Bàng […]