Tag Archives: Tần Thủy Hoàng

Người tìm ra lăng mộ Tần Thủy Hoàng- Anh Hùng hay Tội Đồ

Người đầu tiên tìm thấy lăng mộ Tần Thủy Hoàng- Dương Chí Phát

Việc phát hiện đội quân đất nung của lăng mộ Tần Thủy Hoàng đã khiến người nông dân chịu nhiều điều tiếng trong suốt 20 năm. Ông chỉ được giải oan khi gặp cựu tổng thống Bill Cliton. Đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng được coi là một trong những “dấu tích dĩ […]